Een inleiding schrijven die lezers pakt

Na het bepalen van het onderwerp is het tijd om je inleiding te schrijven. Een cruciaal onderdeel omdat je hiermee de interesse van de lezer trekt. In de inleiding geef je een introductie van jouw gekozen onderwerp en hierbij worden de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en deelvragen uitvoerig beschreven. Heb jij hulp nodig bij het schrijven van een vliegende start voor je scriptie? En gaat het om een scriptie op HBO niveau of masterthesis? Neem contact met ons op zodat we alle wensen kunnen doorspreken.

Het doel van je inleiding schrijven

Het doel van je inleiding is jouw onderzoek beknopt op papier zetten. Hierbij geef je aan wat de aanleiding is, wat je verwacht van het onderzoek en hoe je het onderzoek gaat aanpakken. Hiermee prikkel je de lezer om het onderzoek verder te lezen, de inleiding schrijven doe je om als het ware een pilaar te vormen voor de rest van je onderzoek.

Onderdelen inleiding scriptie

Ook de inleiding bestaat uit verschillende onderdelen die uiteindelijk samenkomen tot een mooi geheel. Wij zetten de volgende onderdelen voor je op papier:

  • De aanleiding: hierin geef je aan wat de aanleiding voor jou is geweest om het onderzoek te starten. Door hierbij een prikkelend voorbeeld te geven is de lezer sneller geneigd het onderzoek verder te lezen.
  • Dan volgt de afbakening van het onderwerp. Hierin wordt duidelijk beschreven wat het onderwerp is. Hierbij wordt gekozen voor een toegespitst onderwerp zodat het niet een te breed onderzoek wordt.
  • Daarna volgt (wanneer dit voor jouw onderzoek van toepassing is) de organisatie omschrijving. Hierin schets je een algemeen beeld van de organisatie waar jij je onderzoek voor uitvoert.
  • Dan som je kort op wat je huidige kennis van het onderwerp is. Licht hierbij de conclusies van wetenschappelijke artikelen over jouw onderwerp toe. Hiermee wordt de relevantie van jouw onderzoek naar voren gebracht en kun je overgaan naar je onderzoek.
  • Geef door middel van argumenten de wetenschappelijke relevantie aan van je onderzoek. Bij het schrijven voor een bedrijf zal de wetenschappelijke relevantie vaak moeilijker zijn aan te tonen. De praktische relevantie is dan ook vaak belangrijker. Hierbij wordt het praktisch nut van je onderzoek uitgelicht.
  • Een belangrijk deel van je inleiding schrijven is de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen. Wij schrijven je onderzoeksvragen uit aan de hand van je probleem- en doelstelling. Deze vragen bestaan uit de hoofdvraag en deelvragen.
  • Ook geef je bij het inleiding schrijven kort je onderzoeksopzet aan. Verderop in het onderzoek licht je deze dan verder uit.

Online begeleiding

Bij het schrijven van jouw inleiding worden er minimaal twee mensen aan jou toegewezen. Deze controleren elkaar op het geschreven werk en communiceren dit met jou zodat je ten allen tijde revisies kunt aanvragen. Ons uitgangspunt is altijd om jou tevreden te stellen en jou te laten slagen met een mooi resultaat.

Scriptie ghostwriting

Bevalt de door ons geschreven inleiding je? Naast je inleiding schrijven zijn we ook gespecialiseerd in het schrijven van je volledige scriptie laten schrijven. Hiermee bespaar je kostbare tijd en richt je je op je belangrijke dagelijks leven.