Goede prijs voor goede kwaliteit!

Artikel

500
 • Korte tekst over elk onderwerp
 • Tot 10 pagina's
 • Alle mogelijke wetenschapsgebieden
 • Geen plagiaat
 • Layoutcontrole, titelpagina, én literatuur
Meer info

Bachelorscriptie

3.300
 • Diep wetenschappelijk onderzoek
 • Theorie én praktische
  onderdelen
 • Tot 60 pagina's
 • Layoutcontrole, titelpagina, én literatuur
Meer info

Masterthesis

4.500
 • Diep wetenschappelijk onderzoek
 • Theorie én praktische
  onderdelen
 • Tot 80 pagina's
 • Layoutcontrole, titelpagina, en literatuur
Meer info
alternative

Wij schrijven academische teksten

 • Dit kan gaan van enkele pagina's, referaten, essays, maar ook complexe bachelorscripties. Je kunt bij ons alle soorten teksten bestellen. De prijs wordt automatisch berekend. Betaal vooraf, maar behoud alle garanties met behulp van de Paypal klantenbescherming (voor maar liefst zes maanden).

Wij herlezen jouw geschreven teksten

Wanneer je jouw referaat, essay, of thesis reeds geschreven hebt, zullen wij dit document tot in de kleinste details nakijken. Wij controleren hierbij op grammaticale en interpunctiefouten, lezen de tekst zorgvuldig door, en stellen alle mogelijke wijzingen voor. Een frisse, professionele blik op je schrijfwerk is altijd een goed idee en zal je alvast een mooi eindcijfer voor het werkstuk kunnen bieden.

alternative

Academische hulp voor scholen

 • Indien je hulp nodig hebt met een opstel of eender welke andere academische tekst, raden wij jou aan om ons te contacteren. Wij kunnen je helpen bij het vloeiend schrijven van alle Nederlandse teksten, snel en gekwalificeerd. We bieden bovendien scherpe prijzen aan voor een uitstekende kwaliteit.

Academische hulp voor studenten

 • Schrijf je een artikel of een scriptie ? Heb je een hele tekst nodig of slechts een deel ervan? Wil je dat professionele schrijvers eens naar je werkstuk kijken? Laat met onze hulp je werkstuk een stuk beter worden!

Geen plagiaat en enkel scripties van de hoogste kwaliteit

 • Nog vóór het versturen van de voltooide taak, zullen wij met behulp van onze plagiaatcheckers controleren op de uniciteit van het werk van onze auteurs. Wij werken bovendien ook enkel met professionele auteurs gezien we enkel op deze manier tevreden klanten kunnen verkrijgen.

FAQ

Ja. Het is echter ook mogelijk om ons eerst voor een kleiner deel van je tekst te contacteren. Op deze manier controleren wij voor een kleinere prijs de tekst en krijg jij een beeld van de mate waarin we aan jouw verwachtingen zullen voldoen. Paypal voorziet bovendien ook het recht om een terugbetaling aan te vragen indien er sprake is van een slechte levering van de diensten.

Wij kunnen steeds garanderen dat er geen plagiaat gepleegd wordt, alsook de teksten op tijd geleverd worden en deze voldoen aan alle mogelijke, technische eisen. Bovendien voorzien we jou ook van de nodige anonimiteit en niet-openbaarmaking van de bestelling. We kunnen echter geen eindcijfers garanderen gezien dit van jou, alsook de leerkracht, afhangt.

Ja, onze commerciële relaties zijn volledig legaal. De juridische entiteit van ons bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en werkt volledig volgens de huidige Britse wetten. Dit houdt in dat alle transacties, overeenkomsten met de klanten, alsook het niet openbaar maken van de bestellingen, legaal zijn. Indien je zaken doet met ons bedrijf, betekent dit dat je alle regels gehoorzaamt die onder de jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk vallen. Dit impliceert bijgevolg dat alle overeenkomsten en activiteiten volledig legaal zijn.

Indien de student actief betrokken is bij het schrijfproces, de door ons geschreven teksten naleest, de eigen commentaar erbij schrijft, alsook feedback geeft, dan is de tekst die ingeleverd wordt volledig rechtmatig en een auteursrechtelijk beschermd object. Het is echter vanzelfsprekend dat indien je de tekst niet leest dat wij inleveren, er geen enkele toevoeging is langs jouw kant, wat bijgevolg wél onethisch kan worden. Toch hopen we, en hebben we er vertrouwen in, dat alle klanten onze diensten aankopen door louter een gebrek aan tijd of kennis binnen een bepaald gebied. Tekst herschrijven Bovendien is ghostwriting en het inhuren van schrijfdeskundigen volledig normaal in het bedrijfsleven en voor de overheid.